DEĞERLEME UZMANIMIZ

Dr. Ali İhsan Özgür Çilingir 
Nişantaşı Ün. Doktoralı Öğretim Görevlisi & Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi
 
• Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünde tamamladı.
• Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans programında “Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Hukuku Açısından Şirket Birleşmeleri” konulu Yüksek Lisans teziyle tamamladı. 
• Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali Hukuk Doktora programında “Vergi Hukukunda Yorum” konulu doktora teziyle tamamladı. 
• Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinde lisans eğitimini sürdürmektedir. 
• İş hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda başladı. 
• 1999 yılında Kamera Reklam Şirketler Grubunda mali ve idari işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 
• 2002 yılında mali müşavirlik bürosu işletmeye başladı halen devam etmektedir. 
• 2002 2009 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında mevzuat danışmanı olarak çalıştı.
DT Denetim A.Ş. partneri ve RoyalCert Audit International ortağıdır çeşitli projelerde birlikte çalışmaktadır. 
 
Uzmanlık Alanları
 Vergi Hukuku metodolojisi, 
 Entelektüel sermaye değerlemesi ve 
 İşletme analitiği, veri analitiği, büyük veri ve işletme istatistiği.
 
Dr. Ali İhsan Özgür Çilingir, 25 yıl aşan devlet, özel sektör, bağımsız çalışma ve akademik çalışmalarıyla masanın her tarafında yer almıştır. Öncü ve yenilikçi yaklaşımlar sahibidir. 
 
Başarıları
o Vergi hukuku yorum metodolojisi üzerine emsalsiz bir eser (kitap) yazmıştır.
o Onlarca vergi davasında taraf dilekçesi içinde verdiği mütalaaların sn. yargıçlar tarafından kabul görmesiyle pek çok dava kazanılmıştır. 
o Marka değerlemesi üzerine bir eser (kitap) yazmıştır.
o Yüzlerce şirketin entelektüel sermayesini (marka patent, insan gücü, müşteri listesi, veri listesi ..v.s) değerlemiştir.
o İşletme analitiği alanında az sayıda uzman kişilerden birisidir. “Akıllı Analitik” adlı bir sistem geliştirmiştir. Akıllı Analitik, büyük veri, istatistik ve işletmecilik bilgilerini harmanlayan yeni ve çağdaş, bilgiye ve endüstri 4.0 teknolojilerine dayalı bir hizmet modülüdür.
 
Dr. Ali İhsan Özgür Çilingir diyor ki;
 
 “Bilançoya yansımamış ekonomik değerlerinizin farkına varın. 
 Öngörü yapın.
 Aldığınız kararların sonuçlarını ölçün. 
 Faaliyetlerinizin etkinliğini denetleyin. 
 İşletmenizin içinde varsa suiistimalleri fark edin ve engelleyin. 
 Faaliyet sonuçlarından sorumlu olanların etki düzeyini doğru ölçerek doğru performans analizi yapın. 
 Muhasebe sisteminizi beyanname düzenleme boyutunda bırakmayın, yönetim aracı olarak kullanın.
 Karmaşık problemleri çözebilmek için metodunuz olsun.” 

Referanslar